Logi

Bra och billiga övernattningsställen för trollare

Plats Telefon Mobil E-mail Antal WiFi
Esquire's hus och stugor (S+V) +46 90 6958161 +46 722 414531 pbjarting@hotmail.com 5 + 4 (2 stugor) Ja
Vita Sandars Camping (S+V) +46 530 12260 +46 706 909135 mail@vitasandarscamping.se 50+ Ja
Dalskogs stugby +46 530 21012 +46 705 554297 info@kjellidalskog.se 50+ Nej
Kerstin's Camping (S+V) +46 530 12715 +46 706 409219 epost@kerstinscamping.se 32 husvagnsplatser + 11 stugor Ja
Dalbergså Camping
Gästhamn (S+V)
+46 521 33009 N/A N/A 13 ?
Brålanda Vandrarhem (S/V) +46 521 30202 +46 70 6039960 bralandavandrarhem@telia.com 66 Ja
           

Dessa sponsrar vår klubb med en veckoslutsövernattning per år