Fiska i Grästorp

Kontaktman:  Fredrik Nilsson                                             Tel: 0521-60 55 44
                                                                                                Fax 0521-60 55 07 
Adr: Länstyrelsen i V: Götaland.                                        Mobil 070-577 45 63
        Naturvård och Fiskeenheten.
        462 82  Vänersborg                                                      E-mail:   fredrik.nilsson@o.lst.se


Trolling.

Se under: Mariestad, Lidköping eller Vänersborg.


Alternativt fiske.

V: Götaland/Tiveden

Grästorps kommun kan inte erbjuda något trollingfiske efter laxartad fisk, då endast den grunda vänerviken Dättern finns inom kommunens gränser. Fisket i Dättern kräver båt och denna grunda vik är svåråtkomlig. Sätter väder och vind stopp för båtfisket på Vänern har Grästorp en hel del annat intressant fiske att erbjuda, framförallt för metaren.

Bra metevatten

Rakt igenom kommunen rinner Nossan, som är ett av västsveriges bästa metevatten. Ån är nog mest känd för de storväxta asparna som i april-maj stiger från Vänern för att leka i ån. Fisket sker bäst med spinn och blanka skeddrag som Toby 15-25 g. Aspen stannar gärna till vid strömsatta partier och på dessa platser fångas de flesta asparna. Bra ställen i Nossan finns uppströms bron vid Sal samt 300-400 meter uppströms mynningen i Vänern. Fångad asp bör varsamt återutsättas.

Som metevatten är Nossan suveränt. Björknan, som blir mycket storväxt, finns upp till Tengene. De största exemplaren finns på sträckan mellan Forshall och Tengene. Björknan fiskas bäst i skymningen med bottenmete och majs eller maggots som bete. Bli inte förvånad om en större braxen eller färna nappar, för dessa finns också i ån. Mörka augustikvällar är det tid för ålmete. I Nossan fångas ofta ålar kring 1-1,5 kg eller mer. Ån håller dessutom ett bra bestånd av abborre och gädda. Bra fiske finns kring Sal. Här händer det även att en och annan gös nappar på kroken.

Faren är en ovanligare fisk som dock förekommer rikligt i mynningsområdet och även i Dättern. Andra spännande fångster som görs är sutare, id och vimma.

Fiskekort för Nossan från mynningen och upp till Tengene säljs bl.a. i Grästorps järnhandel och i Vargöns järnhandel. Dags- vecko- och årskort finns. Medlemmar i Sportfiskarna Trollhättan-Vänersborg fiskar gratis i denna del av ån.

Fiske från båt är tillåtet, men trailerramp och tillgång till hyrbåt saknas. Nästan alla sträckor är dock tillgängliga från stranden. Fiskeförbud gäller året runt i Forshallshöljan.