Heta platser

     Fisketips & Div      Mobil: 070-6038806

Du är besökare nr:
web counter
  
http://www.sannas-mat.se/sannas%20mat%20logo.gif

Good morning boy:s  !
Fångst-
rapport


 

Dalbergså-väder

www.yr.no
E-mail

AIS-Nytt
Fogden kamera
Fogden väder/vind

Home

Klicka på Silverlaxen


 

                           19 aug  ---

 

Micaels första fisk !
Jubel i busken, ---.slå farfar med hela 4 fiskar på 1 timmes fiske.
Storleken spelar ingen roll bara farfar kör tomt.
Idag laddar vi för full pott.

-------------

 

 

 

 

   

Bilden är från Dalbergså.
Idag skall det bli riktigt fiske, Lillemannen och jag drar för att få smak på riktig fisk, riktig fjällöring.
Jag tror han är lettlärd, han gillar att äta fisk och det är jo en bra början.

Foto kommer.

 

 


 

 

 

                               15 aug  ---

Mini-Trump ! ( avgående Fiskeriminister och avg nest -leder i Framstegspartiet)

Inte nog med att Norge under förra veckan gjorde sitt inträde i EM-friidrott med 3 gull, 1 silver och 1 brons, så fick vi under en helkväll igår se en Trump-kopia ihop med sin nya kärlek, en Iransk skönhetsdrottning (som fick norsk flyktningspass för en tid sedan) , förklara sig som Norges mest oskyldiga personer  efter deras Iransemester.. Hans skryt av detta Irak-landet fick meg som gammal sjömand, stora spykänslor. Jag har säkert haft en 25-30 besök där om jag räknar in hela Persiska viken.
 Per Sandberg heter han, innehavare av Donald Trumps talgåvor, detta var nåt som hela Norge ville titta på och glömd var alla EM-medaljer från förra veckan. Svetten rann av den stackars Per i sitt försvarstal, en Per som jag alltid har sett upp till, men nu hoppas jag att han drar dit igen med enkelbilljet. Konverterar och färdigt med det.

"Kärlek gör blind" heter det, ---- nånting har "Klicket" för stackarn.

-------------------------------


 

Vidars fiske

 

                                   12 aug  ---

Äntligen lite regn i Mellerud , men det gjorde knappast nån nytta. När jag körde ned spaden i gräsmattan så var det bara den övre cm som var fuktig, under var det fortfarande knusktort.

Fiskerapporter ?
Även om det är långt mellan laxarna, så skulle det väl finnas lite makrill ?
Når som vet ????

---------------------------------------

 

 

 

 


 

                                            9 aug  ---

Brann på 45:an !
mellan Mellerud- Åmål.
En lastbil med punktering sprutade gnistor och antaglig lite bubblor med bränd gummi ut i diket där gräs tog eld.  Jag körde till Åmål och såg ingen eld på vägen, men väl en brandgubbe i 90 knutar på väg ut av Åmål.
På radion hörde vi att brandkåren i Trollhättan och Åmål var på väg mot Köpmannebro, även ett flyg var uppe och kollade.
PÅ hemvägen blev vi sittande i bilkö i långt över en timme, men nån brand var inte att se, ett bränd gräsområde strax norr om Mellerud var allt.
Vindstilla var det och det var tur för Mellerud med alla sina krusktorra åkrar runt ikring bebyggelsen.

---------------------

 

 

 


 

                                            7 aug  ---

Team Siesta !
Tompa ringer, undrar varför jag inte har uppdaterat hemsidan på flera dagar. Han hade väl funderingar om mitt hälsotillstånd, men det inget fel frånsett att denna sommarvärmen tar ut sin rätt, dessutom är där inget fiske att rapportera.
Tompa planlägger ett Dalbergsåbesök i september/oktober.

-----------------------

 

 

 


 

  


                                              2 aug  ---

Kasevallen 1:
Precis när jag skall svänga ut så kommer Laffen och svänger in och ut av bilen kommer 3 damer inlindade i stora badhanddukar,  damer med Lillfina i spetsen. Hon vill in till sina gamla kaniner som min Lillgosse fick för ett år sedan.
 De stannade inte så länge för efter en halvdag med bara badning så skrek magen efter mat.
Även Laffen, matvraket, ville ha mat, Detta är inget nyhet, --- men att Laffen har stått ut i 2 dygn utan att fiska,
---- det är en nyhet.

--------------------

 

 

 

 

 


Bohuslän !
Denna gamlingen mötte Laffen ute på sjön, en båt utan trollingspö, och det var även Laffen. Det är väl första gång i Laffen -historien att han inte gör ett fiskeprov.

Lillfina hade sin väninna med i båten , bada- bada, och då förstår man att Laffen inte fick bestämma.nånting.

---------------

 

 

 


 

Vidars fiske

 

                                                   30 juli ---

Släktbesök.
En stor dag blev för mig igår med besök av släkt jag aldrig har sett tidigare. I bild ser vi Finn Pettersen med sin syster på var sin sida av min Lillprins och farmor under vårat besök i Dalbergså.
Finn hittade mig på internet och skickade mail att vi har samma farfar från Sverige. Jag kollade kyrkböckerna och hittade 3 generationer släkt i Hedekas.
Dit skall vi göra ett besök  senare i samband med en tur på Vänern. Finn, som har fiskat hela livet vill prova vad Vänern kan bjuda på. jag skall ge han ett pling när fisket har tagit upp sig i höst.

 


 

 

                     25 juli ---

 

Är du alvarligt sjuk ??
Nej !

Det är Laffen som ringer och undrar varför jag inte har varit inne på sidan på 5 dagar. For det första så har det inte varit några rapporter att skriva om, och sedan så har värmen tagit ut sin rätt, --- ingen ork.

Kringler var här förra veckan (fick jag veta av Laffen) och eftersom han hade chefen med sig så blev det inte så mycket fiske, endast gäddor och en öring som hängde med helt in till båten, det var allt.

Laffen kommer under denna vecka, mest för att bada och sköta om familjen. Känner vi Laffen rätt så blir det nog lite halvdags-fiske också.

---------------------

 

 


 

 

 

                     18 juli ---

 

Semestertider:

Jag sökte Blåman och Lilja och hittar båda två ute på Västkusten. Ingen av dom fiskade, bara sola och bada.
-Makrill ?
Jodå de hade provat, men klagade på fisket. Blåman hade fått en del havsöring men här klagade han på storleken, bortskämd som han är med Väneröring.
Västkustvädret var det ingen fel på. Hip-hip ----

 

 

 

 

 


 

Vidars fiske

 

                      15 juli ---

 

Hjälp !

Gammal Sony camera, Super8 !
Nu har den kommit till rätta efter efter att i många år gömd sig inne på en vind. Den fungerar perfekt frånsett den lilla multi-adepter på sista bilden. Finns där någon som har kvar denna camera så kontakta mig, eller om nån av dina bekanta har den.
Utan adeptern kan jag inte få överförd bild/film  till TV eller till moderna hårddiskar
Jag har ca 30 timmars inspelning av trollingens start i Mellerud och från Mjösa-festivalen nr:2 och 3, plus en massa annan trolling som jag körde på alla mässor jag var på för Vänerland, --- 1985-95 , + många tävlingar och invägningar jag var på i trollingstarten, ----så det är rena nostalgin.

Banden fungerar perfekt, men hur skall jag få dessa inspelningar över till en hårddisk.
Du som vet ,   ----  ring mig.

 

 

 


 

                         13 juli ---

Kärleksemester ?
Laffen och Laffina lämnade Lillfina hemma hos mormor och tog 48 timmar i båten i Dalbergså.  Under en vilopaus fiskade de i 6 timmar utan att få nåt blankt i båten. Vad de gjorde under de övriga 42 timmarna ute bland kobbarna i närheten av älven , får vi svar på om 9 månader.

---------------------------

 


 

 

  

                       12 juli ---

 

2,6 mille för Laffenbåten ?
Det var väl lite i överkant eller är det mera som ingår ?
Kolla Svänsk Fatighetsförmedling över Dalbergså.

-------------------------

 

Textruta: Pressmeddelande 2018-08-10

 

SLU:s provfisken ökar kunskapen om fisken i Vänern

Under perioden 9 juli till 21 augusti genomför institutionen för akvatiska resurser vid SLU nätprovfisken i Vänern för att bland annat ta reda på hur sjöns fiskbestånd påverkas av fiskeregleringar och variation i vattenstånd. I år görs extra provfisken vid Klarälvens mynning där yrkesfisket noterat minskade fiskfångster.

-Yrkesfiskarna i området kring Klarälvens mynning har rapporterat om kraftigt minskade fångster av gös, abborre, gädda och ål. Vi kommer därför på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland att genomföra ett provfiske i Sättersholmsfjärden som ligger nära mynningsområdet. Vi skaundersöka hur fiskfångsterna i området ser ut i jämförelse med andra delar av Vänern och förhoppningsvis kan vi på sikt också förstå varför fiskarnas fångster minskat så mycket, säger Alfred Sandström, forskare vid Sötvattenslaboratoriet vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Under sommarens provfisken görs även särskilda provtagningar av sik, en art som tidigare var viktig för yrkesfisket i Vänern.År 2000 landades 127 ton sik men idag är fångsterna nära noll, på grund av att fiskarna inte kan sälja siksomhar halter av miljögifter som överstiger EU:s gränsvärden. Halterna av främst dioxiner och dioxinlika PCB:er är relativt höga i sik från Vänern och kostnaderna för de analyser som krävs för att kontrollera att ett fångstparti har tillåtna halter är mycket dyra vilket sammantaget gör att ytterst få fiskare numera riktar sitt fiske på sik.

-Eftersom sikfisketi princip har legat nere de senaste sju åren är provfisket viktigtför att följa utvecklingen av bestånden. Man kan förvänta sig att sikbeståndet blir större och att det eventuellt kan få effekter på resten av ekosystemet på djupare områden. Vi har ocksåett samarbete med IVL och SIC (Sveriges Insjöfiskare)när det gäller miljögifter i fisk där resultat från våra provfisken blir användbara, säger Alfred Sandström.

Idag är gösen den viktigaste arten för yrkesfisket i Vänern och sedan 2017 är gös från Mälaren även MSC-märkt.År 2016 landades 139 ton gös, vilken är den högsta årsfångsten sedan 1976. Det har funnit en viss oro över att fisketrycket på gös ökat så mycket att det påverkat bestånden, men någon negativ trend har inte synts i de nätprovfisken som hittills genomförts.

- Våra undersökningar gör det möjligt att fånga upp utvecklingen och larma berörda myndigheter om det sker stora förändringar i bestånden. Vi kan också föreslå ändringar i gällande fiskregleringar som till exempel införande av minimimått eller utökning av fredningstider, om vi tycker att det behövs, säger Alfred Sandström.

Om och hur regleringar i Vänerns vattenstånd påverkar fisksamhället är också något som provfisken kan bidra till att avslöja. Regleringen av Vänern har ändrats vid ett flertal tillfällen de senaste hundra åren, och från och med 2008 tillämpas en ny tappningsstrategi som sänkt medelvattenståndet med 16 centimeter. Under vår och sommar regleras vattennivån för att förhindra översvämningar. För fiskarter som exempelvis gädda som leker i skyddade, grunda och vegetationsklädda miljöer kan detta ha negativ inverkan på rekryteringen och på bestånden.

Provfiskena genomförs av Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och sker genom standardiserat nätprovfiske i vikar och stora fjärdar under juli och augusti vart tredje år, samt genom ekolodsundersökningar av fisk i den fria vattenmassan (pelagiska arter) i augusti varje år. Provfisket i Vänern ingår i den nationella miljö- och fiskeriövervakningen, och finansieras avHavs- och vattenmyndigheten, Vänerns vattenvårdsförbund och lokala länsstyrelser.

Kontakt:

Alfred Sandström, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet(tillgänglig till den 16/6)
alfred.sandstrom@slu.se 010-478 42 41

Sara Bergek, avdelningschef, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet
sara.bergek@slu.se010-478 41 14 , 070-568 74 55

Är du journalist och vill besöka något av våra provfisken?

Kontakta Sara Bergek, för att komma i kontakt med den som provfiskar i ditt närområde. Är det praktisk möjligt så försöker vi hitta en lösning med ett besök på plats. Sara är delvis på semester, så får du inte svar, skicka ett sms.

-------------------

 

 


 

 

Vidars fiske

 

                           8 juli ---

Camilla i bild,
Fönneböfjordens
nya STORFISKARE,10:o år.

Hon fiskar skjortan av sina läromästare tack vare att hon är både duktig och sitter nere vid stranden från morgon till kväll..
De övriga, --- kaffekäringerna med sina drängar,  --- sitter mest inne i storjugar-tältet och dricker kaffe och öl, --- nåt som inte ger fisk.

Jag skall MUTA lilldamen en gång till,
--- det är plats även till mig i ljugar tältet.

--------------------------

 

 

 


 

                               4 juli ---

Ny flickvän !
Hemma igen efter 3 dagar med en olidlig värme i Uvdal. Så varmt så man orkar inte fiske.
Nu behöver jag inte fiska heller, jag  mutar i stället en liten dam på 10 år som har som mål att bli Fönneböfjordens nya storfiskare. Hon är redan duktigare än sina läromästare, farfar och farmor. Det ända hon måste ha hjälp till av farmor, är att få levande mask på kroken.
Den lilla storfiskarn heter Camilla Skorge Martinsen , foto av damen kommer senare,

------------------------

 

 


 

  

 

Bara problem, inget internet, ingen fotboll, ingenTV, men nu är jag hos datajocken i Uvdal, räddare i nöden.

Återkommer när jag har fått mig en ny genomgång om hus jag tar mig ut på netet över Samsungen.

 


 

 

Vidars fiske

För små ?????
Jag tillhör de som älskar dom, 2 lagom "små" som räcker till middag pluss ett par än mindra som jag tar kalla på smörgåsen på kvällen, ------- det kallas full panna.
Nu skall de tas -------------
Smaskens !

 

 


 

                                        28 juni ---

Team Holtan är kvar i Dalbergså, 2 blanka i förrgår och 1 igår. De har även fått 2 försmå, så dessa finns även om det är långt mellan varje,

Laffen har fått husarrest hemma med Laffina.

---------------

 

 

 


 

                                 


                                         26 juni ---

En öring på 7,2 på förmiddagen.

Laffen.

Även Holtanteamet fick en grann fixk,
mellan 6-7 kg

 

 


 

Vidars fiske

 

      

Bråttom värre !
Laffen både tutade och vinkade när han igår hade full speed mot Dalbergså, stanna för en kaffekopp hade han inte.
Hur länge han stannar i hamnen beror på antalet gäddor.

Idag får han sällskap av Holtanfamiljen.

---

En gädda på 6 timmars fiske var allt.
Laffen

------------------------

 

 


 

                               24 juni ---

Medan Polis-Kjell packade och drog norrut för sin årliga vecka på jakt efter stora platta fiskar, så stannade Bjölgerud kvar hemma och drog denna granna lax i Drammensälva, 14,8 kg.
Rendalsmaffian på hjemmebane.Kent og Line med 7 Kilos øring,83 cm tatt i Storsjøen i Rendalen.

 

 

 

 


 

 

                              22 juni ---

- Dont cray for me Argentina ------------------.

Roligt med fotboll i gäddtider, även om 3 olika spel per dygn kan bli lite för mycket.

------ eller att läsa roliga mail som dimper ned. Likt detta nedan där jag har fifflat lite med avsändarnamnet:

Hej

God mittsommar !
Hoppas all är okej och att du skiftar från våfflor till sill & nubbe i morgon. Jag såg att det var planer för att bygga ett Muminland i Karlstad. Är det inte enklare att ändra från Värmland till Muminland redan vid länsgränsen?
J J

Tjo hopp och hej

J--------n-

----------------------

 

 

 


 

Vidars fiske

 

                             19 juni ---

Kjell Reidar Tvittrar !
I sin "pöl" i Numedalslågen (Kärra) startade han först med en lax på 6-7 kg , för att dagen efter ta en på 9,6.
När han är färdig här så återstår det ett par veckor i Rörvik i Nord-Norge, lite Malorca också, före det blir Dalbergså igen..

--------------------------

 

 


 

                                 15 juni ---

Påfyll med dekaler kom igår, både de vanliga fiskarna och 1000-klubben.
Sett igång  ----

-------------------------------

 

 


 

 

 

                                  14 juni ---
 

Rene`/Matti !

Det blev en lång resa, de satte utanför Hjortfyren och satte kurs på Megrund. På hemvägen blev det napp utanför Hjorten, en gädda stack av med wobblern.
Det var allt, båten togs upp och de stack hem för att fortsätta sommarfisket på Istern, inte så långt från Femunden.

----------------------------------
 

 

 


 

Vidars fiske

 

                                     13 juni ---

Rene`och Matti. !
De kommer tidigt idag för att ta upp båten. Men först skall de ut på en förmiddagstur för att kolla om det finns några blanka. Rapport kommer.

------------------------------

 

 

 


 

 

                                         12 juni ---
 

Gunders !
--- så ser en nybakad norsk trollingmästare ut, blev kårad på Mjösa nu i helgen.

---bara att dra fram hatten ....

-----------------------

 

 


 

 

 

                                          10 juni ---
 

Dalbergså !
Det blev en koll i hamnen igår, en kort sådan, inte en trollare att se, Hamnen var full av segelbåtar och alla husvagnar var fulla,
---- alla utom Kringler-vagnen, Gunders och Polis-Kjell.
Kollade också stugorna till Gaertner och Flyt, ---- tomt där också. ---- visst är det gäddtider.
Det blev en timme på kafeet som nu har öppet i helgerna för att efter mittsommar ha helöppet.

Dalslands GODASTE våfflor har de där, ---- det blev 2 styck. Det skall bli 2 styck i dag också, då blir min Lill-gosse med och den gossen minns dessa våfflor från i fjol.
Hur kafee-damen blandar "smeten" skall jag spionera på idag.

-----------

 

 

 


 

 

Vidars fiske

 

                                           9 juni ---

Trollingbåt till salu !

Uttern 6200 AC 1992  Motor Yamaha 4 takt 2002 , 1991 timmar
Hydral styrning.  Auto pilot , auto pilot trimplan

  ekolod, värmare , 2 Stensson pulkor , 2 Cannon djupriggar, mast i aluminium, 10 spön med rullar.
 Trailer 4 hjul 2,5 ton

Mitt tele nr 0706459489

Båten ligger i Mellerud

-------------------------

Hej,

Sportfiskarna region Värmland söker ny medarbetare.

Jag bifogar pdf med information och ni får gärna sprida den vidare till era kontakter.

Med vänlig hälsning

Peter Belin, platschef region Värmland


cid:image001.jpg@01D01267.75735AD0

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund |Peter Belin |Platschef Region Värmland
Industrileden 2|667 32 Forshaga
Tel 070-689 48 20 | E-post
peter.belin@sportfiskarna.se

-----------------------------

 


 

 

                                                  4 juni ---

Vår postlåda från Dalbergså !

Nu hänger den utanför mitt rökeri. Jag fick använda kofot för att få den ned och efter en stortvätt med både diesel och aceton (grillplatsen) är den nu som ny. Med lite rostlösningsolja i låset så fick jag fram 500 spänn som 2 medlemmar hade lagt i strax efter nyår.

Det var Görgen och Munken som hade bråttom den gången.

 

 

 

 


 

   


                                                    3 juni ---

Det är sällan Laffen är helt utan trollingklåda, men det blev en sådan dag igår. Han packade familjen i  båten och drog ut till sin badvik. Badade hela förmiddagen och åkte sedan hem där målarpenseln väntade.

------------------------

 

 


 

Vidars fiske


 

Ett stort hattlyft ! ------ 9 900:-- kr !

Som de flesta vet nu så har Sikhall Trollingklubb beslutat att lägga ned sin klubb-versamhet efter att i många år ha stått som arr av ett flertal tävlingar,  bl a som huvudman av Dalslandmästerskapet.
Sorgligt , men så är det när gamla drivkrafter faller ifrån och brist på nya att överta.
Det var pengar kvar i klubbkassan och det var glädjande för oss som grannar att få 9 900 kr översänd igår, pengar som skall gå till nästa års utplantering.
Bara för oss att tacka och buga med ett hattlyft-----------------
 

 

----------------------------------

Laffen var ute igår !
Han var uppe samtidigt som solen. Körde hårt i 6 timmar men fick nog när den 6:e gäddan landade i båten. Han stack i land och hämtade familjen, hitta sin "egen" badvik med 22 graders badvatten och låg där resten av dagen.

-----------------------------------

 


 

                              28 maj ---

Hej!

Denna helg som kommer 1-3 juni

SKALL alla båtar flyttas från gästbryggan

Kerstin

Dalbergså gästhamn

-----------------------------

 

 


 

 

 

                              28 maj ---

Hej!

Fr o m 5 juni hyr vi inte ut fiskestugan eller den röda stugan.

Hälsningar

Kerstin (Dalbergså)

------------------

 

Inställd:
Dagens infomöte på Länstyrelsen i VBG blev tyvärr inställd.

Hej!

Vi har nu fått in alla anmälningar till infokvällen i morgon och kan summera detta till 7 deltagare från 5 klubbar. Vi hade hoppats på mycket mer och har efter resonerande bestämt oss för att ställa in mötet. Jag ber verkligen om ursäkt för kort varsel men vi hade hoppats att några eftersläntrare skulle trilla in under helgen. Vi är dock glada över ert engagemang och vi hoppas ändå kunna träffa er för informationsutbyten inom samförvaltning och liknande, där jag vet att de flesta av er är aktiva. Vi vill ju gärna ha med trollarna i arbetet och sätter stort värde på era åsikter och kunskaper.

Jag hoppas vi kan mötas någon gång i framtiden och vill ni ändå ha lite information redan nu så är det bara att ringa eller maila!

Svara gärna kort på detta mail så jag vet att ni fått informationen!

Hälsningar Anna

Anna Hagelin

Projektledare

010 22 45 473

---------------------------

 

 


 

 

Vidars fiske

 

                               28 maj ---

Inga rapporter från Dalbergså ?
Detta kan vara orsaken till att Laffen går hemma utan klåda. Han dyker inte upp här före mitten av veckan, då med Onkel i båten.

--------------------------

 

 

 


 

                                   25 maj ---

Fikk abstinenser av all gjedda på forrige Vener tur.... Full pott på blank og fin sjøørret hjelper på sjøltilliten.
Mvh Rene’

----alltså har han varit ute i saltvatten nånstans mellan Svinesund-Karksöya.

----------------------------------

 

 

 


 

 

                                    24 maj ---

Laffen är nu hemma igen. Han har inte varit så pratsam sista dygnet som han var när han kom, då full av optimism och gott humör.
Rapporten kom,  en öring och 3 gäddor första dagen och endast en gädda igår.
För mycket gäddor tar humöret från alla, --- även Laffen.

-------------------------

 

 

 


 

 

Vidars fiske

 

                                      23 maj ----

Ingen Laffen-rapport !!!!!!!!!!!!!!!     ?

-------------------------------

 


 

                                        22 maj ----

Öringar 72 cm & 70 cm och även en grön.

Tidigt hemgång, då miljarder med småflugor kläckts..en ren plåga när Vänern ligger platt. 

 

Mvh// Mikael Olsson 

 

Laffen-klåda:
Den kan vara rätt jävlig efter en hel vecka hemma. Riktigt illa blev det när Laffina skulle ha bilen för en massa köring hela veckan. Laffen , utan Onkel och Minken till hjälp, fick hyra sig en bil. Kom till torget i Mellerud kl 18:30 i går kväll, brottom värre, han skulle ut för att få sig ett par timmar utanför Dalbergså.
Planen är att sedan ta ett par timmars sömn och så ut igen mellan 03-04 i dag för att få en riktig långdag med många och stora blankfiskar.
Stackars man, ----- nu i gäddperioden.

-------------------------------

 

 

 

 


 

 

 

                                          21 maj ----


Gädda, gädda, gädda , abbor, abbor och ytterligare en gädda, detta efter 12 timmars fiske  -------------
det är Rene`som mailar.

Det samma gäller 3 andra båtar helt tills Kringler kommer in med 2 fina öringar i båten.
Nu är det gäddperiod, bara att axeptera .

-------------------------

 

 


 

  

Vidars fiske

 

                                          20 maj ----

I bild:
To godkjente med 6,6 kg på topp idag.
Mvh Fjørhanen.

--------------------------------------------------------------------------------------

1 godkjent og 2 gädder.

Gunders

------------------------------

Blev 1 öring med iland...tröögt värre !!!

Blåman // Bellman

-------------------------

Øystein fikk 5 gjedder idag 💪

Kringler

------------------------------

Løya fisker Blåmann i frekk redningsvest 🤪

---------------

Heter damen Blåman nu ?

-------------------------

 

 


 

 

                                                19 maj ----

Fullsatt i Dalbergså sent igår kväll, alla stugor och rum uthyrda, Nya norskar, en dansk och 1 tysk. Bland de norska fanns den kända "Reservdels-mannen" Jan Tömte. Denna gången var det inte så mycket mera metall i kroppen, Endast några nya spik och skruv i högerfoten, men med dagens metall-priser så stiger han i värde efter varje operation.
Humöret ?, ---- alltid i topp.

1 godkjent Øring ,2 gjedder og 2 Aborre 💪

Kringler

---------------------

Kringler firar fortfarande 17;de maj.

---------------------

Fjörhanen var också ute, firade med 2 granna gäddor.

 

----------------------------

 

 


 

 

                                                18 maj ----

Efter en blåsig och regnig förmiddag så stack Kringler /Öystein ut och här ser vi resultatet:

Ei gjedde og Mista 1 🙈

Kringler

 

---------------------------------

 

 

 

 

 

Vidars fiske

 

                                               17 maj ----

Blev en kort dag idag..

Blev kalsong-fiske redan kl 0830 på en stekhet Vänern, gav mig kl 1200, då var vattentemperaturen uppe i hela 17.6 grader.

Ingen blank...bara en grön 😎

Lev väl// Blåman 

En bra rapport Blåman, bra för Laffen, ---- han var lite deppad igår. Nu blev han som ny igen.

------------------

Kringler kom igår, 17de maj är inget för han, och sällskap får han på fredag av Polis-Kjell, Gunders och ett par till.

----------------- 

 


 

                                                    16 maj ----

 

Bra fiske i strålande väder 😎

Lax 6.7 kg 5.7 kg 

Öring 4kg 

1 gk öring och 2 småttingar i retur. 

 

Lev väl // Blåman 

 

-------------------------

Mikael Olsson också med full pott!
----- och sedan ? Hur gick det för Laffen, --------------- bara gäddor ?

Nädå, ----- rapporten kom sent,     ----- en 62:a och en gädda efter en trög dag. Men så är det, ---- det går inte att fiska fullt varje dag,
---- även om man heter Laffen.

 ------------------------

 

 

 


 

 

 

                                                  15 maj ----

 

Jag möter både Holtan och Laffen samtidigt på Storgatan i Mellerud. Holtan på väg hem, skriker ut av bilfönstret,
-En på 6,3 och 2 gäddor..

Laffen har bråttom med att komma i båten, drar 3 styck på kort tid medan 3 andra båtar slet hela dagen för att få 1 var.

----------

Fullpott på en liten kveldstur😂4.3 5.5 og 7.2kg🐟

mvh laffen

 

-----------------------------------------------

 

 

 


 

Vidars fiske

 

                                                        14 maj ----


En svår dag, tjock dimma och inga blanka fiskar med iland.
Blåman var ute men gav upp efter ett par timmar. Kringler gick inte ut alls, tog en vilodag i stället. Rene`med en ny halvsvensk macker fick bara gäddor, nåt han skrev på en oskyldig macker.
Holtan.familjen körde nästan full dag men gav sig efter en massa trassel vid en planerbord-krock.
Mycket nät i området , de är svåra att se i tid när dimman är tjock.
 

------------------------

 

 

 


 

                         13 maj ----

 

En fin dag, men svårfiskat:
Laffen körde i 10:o timmar utan napp.

Holtanfamiljen fick 2 styck,     + en gös på 2,5 kg

--------------

1 lax & 1 öring med iland.

1 vild lax 5+

2 tappade .

 

Häls// Malin & Blåman 

 

1 laks ,2 gjedder og Dubbelhugg på aborre 👍

Kringler.

------------------------------

 

 

 

 

 


 

           

 

                                                                 12 maj ----

Fin dag på sjön, bra fiske också även om några hade det svårt.

Simon som hade en kort dag lyckades inte, men detta tar han igen idag.

2 godkjente,1 forkort og 1 slimtorpedo på 8-10 kg,var dekksgutt hos Blåmann 🤠

Kringler

_________________

Välkommen tillbaka Blåman, Att vi kan se att han sitter lite snett så beror det på att han sitter på sin feta plånbok.
Han använder fisken som motvikt, --- grattis !

Det ble tre godkjente idag.
Min sønn Simon var med for første gang til  Vener'n og sørget for drilling av fisk. Det ble ny pers på både ørret og laks.

Mvh Rene'

Ett försenad foto av Rene`-junior .

 

4kg og 7.1kg

🎣🎣Laffen

Lillfina, som nu har blivit stor dam gömmer sig bak fisken.

 

 PB på  Holtan-familjen, Marianne tog denna bamsing på 7,8 kg,
+ en på 4,5 kg

 

 

--------------------------

 

Vidars fiske

 

                                                                  11 maj ----

 Åter en bra fiskedag:
Rene`med junior kom iland med 3 fina fiskar idag .
-Rene`, Skicka mig rapporten och foto på E-mail

---------------------
 

Tok en kveldstur med Blåmann

Fikk 1 laks :)

Kringler

 

 

Hei Einar.

Team Bosch fisket i dag .

2 flotte ørreter på 4kg med hjem.

Mvh Dan.

 

Hei Einar.
Sluttrapport fra Sula. Ca 300 kg file av div fisk med hjem. På 4 mann. Hadde et bra fiske etter lange i går. 2 stk på 22 kg+ flere store.
Mvh Arthur Team Flyt 

 

 


 

 

                                                                             10 maj ----
 

Morn og god formiddag

Full Pott før kl 1045.  2 laks og 1 øring, alle 5.5 kg. Flott soloppgang og bett i dag. Mistet 3 og 2 i retur. Nå er det tilbake til politiets tjeneste. 

Vi ses. Mvh Kjell

Ett fantastisk fiske för Polis-Kjells båt, gårdagen utan Telemark-Hötten som idag går runt i Telemark och beklagar att han har bara 5 fingrar på varje hand. Armarna däremot räcker till-

Lättare för Polis-Kjell, han har 121 poliser runt sig och 5 stora datorer framför sig, hela hans distrikt är garanterad informerat redan.
Ryktet om stora och många laxar går snabbt.

Hej Einar!

 Det ser ud til at der bliver taget godt med fisk i Trollingens Mecka just nu.

 Så på søndag tager Team Kingfisher også til Mellerud for at deltage i løjerne. Så gem lige et par stykker til os!!

 Vi var i Simrishamn i sidste weekend, hvor min kammerat Carl Henning tog denne flotte 13 kgs laks
Med venlig hilsen

David Vestergaard www.team-kingfisher.dk

 

-----------------------

Fjörhanen fisk 2 fiskar.


Sarpe-Rene`kom igår kväll och skall försöka att kopiera Kjell och Hötten.

------------------------

 

 

 

 

 


 

  


                                                                                9 maj ---

Fullpott og mange napp i dag.5-6kg.
🤗🤗laffen

Självfallet blev där ingen sömn på Laffen när han läste om Polis-Kjell och Telemark-Höttens fiske i helgen.
Trots att Laffina skulle ha bilen, så tog han natten till hjälp, först ut på morgonen och först iland  med full pott.
Sedan full gas till Greåker och överlämnade bilen till Laffina i tid.

Morn Pettersen

2 godkjente 4.8 og 7.1 kg på en kort dag. Fikk også 2 over målet som ble satt tilbake.
 Høtten er på tur hjem.

Kjell

Hötten i bild:

 

Hei Einar.
Ny rapport fra Sula. Kl er nå 2 på natta og vi er akkurat ferdig med å pakke fisk . Mengder med sei. Lange og torsk . Største i dag tok Øyvind.
Kveite på 40 kg.
Mvh Arthur Team Flyt 

--------------------------

 

 

 


 

 

Vidars fiske

 

                                                                                  8 maj ---

God ettermiddag Pettersen 

Det gode fisket fortsetter. 5 godkjente med laks på 8.1 kg på topp. 2 fettfinner 4 og 6 kg i retur.

Nå er det mys i solveggen.

Høtten og Kjell

-----------------------------

OJoj,
Vad bortskämd denna Hötten vill bli,
--- hela Telemark vill nu få höra om Vänern och detta fantaska fisket som Hötten har varit med om. Han är lika duktig i norska språket som han är i matfatet.
Det säjer inte lite.

Ett tips från mig är att han uppsöker TA .med alla foto när han kommer hem. Det vill bli fin PR for Vänerfisket

Kjell medd 8,1 kg på fingret.

---------------------

 


 

 

     

Nu har Lappia-gubben gått i pension så nu är det bara för oss i Silverlaxen att tacka för tiden som varit. Detta var sista året med Lappia wobblers och vi får se oss om efter en ny sponsor.
(Hjälp till här)

Vi alla tackar med ett hattlyft ------------------

 

-------------------------

Høtten jubler og sola skinner. 6 godkjente og vi er i solveggen.

Lev vel

Kjell og Høtten

...................

Nu räcker det, nu går det på äran lös. !
Kjell kan axeptera att bli slagen i matfatet, men att lärlingen nu gör intrång i magisterns kunnande i fiske,
------- då är gränsen passerad.

Kjell och Hötten fiskar idag också, sedan packar de och åker hem.
Hötten är färdig-utbildad. (I bild under gårdagen)

...........................

Fjörhanan !
En jobbig dag, han tappade 5 fiskar i rad på kort tid varav en var en riktig bamsing. Minst 8 kg.
Han var nöjd ändå med de 2 han kom iland med, 4,5 och 6,5 kg.

---------------------------

Hei Einar.
En liten rapport fra Sula. Bra med fisk så langt. Jon med dagens største. 21 kg.Mvh Arthur Team Flyt 

 

 


 

 

                                        6 maj ---

Fin dag på sjön, varmt var det också så länge solen var uppe.
Fjörhanen kom iland med 1 fisk och Polis-Kjell/Liane med 3 styck. Sedan blev det Thai-mat för oss alla, där Polis-Kjell fick se sig slagen av sin nya lärling i mat-intag. Kjell 125kg) är normalt en storätare, idag fick han kasta in handduken for sin lärling som tävlar i lättvikt. 3 fulla tallrikar.

Nya tag för alla idag.

--------------------------------

Én godkjent laks på 5,5kg idag. To for små og én mistet.

 Mvh Fjørhanen.

Morn Pettersen

Bra fiske i dag. 3 godkjente fisker. Laks 8.4 kg og 2 ørreter 5.4 og 4.3 kg. Nå er det trollingtoddy.

Lev vel

Kjell og Høtten

I bild: Liane .           (Hötten, Telemark-slang)
 

----------------------------------

 

 

 


 

 


                                          5 maj ---


 

Full pott tidigt. 

5.5 , 5.4 och 4 kg med i land, 

1 gk i retur, då jag avslutade med ett dubbelhugg.

2 för små , fördelat på 5 laxar och 1 öring.

Lev väl // Blåman 

-------------------------------

Laffen i bild med dagens fisk.

Finska båten fick också 1 fisk.

Maniacs tog upp båten och reste hem, full pott.

Än ingen rapport från Polis-Kjell

 


 

Vidars fiske

 

                                              4 maj ---

Två gladlaxar kom igår iland i Dalbergså, Laffen med 1 fisk i baljan och Maniacs med full pott, alla tagna på plast.
Sent på kvällen dök Polis-Kjell upp , även vår finska båt som alltid tar en Vänervecka vid denna tid, så idag är de 4 båtar ute.

Maniacs SOLAR sig i dubbel bemärkelse.

----------------

 


 

 

 

                                                2 maj ---

Fjörhanen ensam i Dalbergså, inte för att fiska annat än löja och rep av ecolodet. 
När han såg att Laffina hade startad butik i löjbranchen ville han göra en beställning. Det går bra nästa gång hon kommer, för de hon tog förra helgen gjorde Laffen slut på.

----------------------

 

 

 


 

                                                      1 maj ---

Ett mail kommer från Gunders:
- Ett napp och 1 abbor !
Det blev en mager helg på Gunders med sin nya macker.

Sunnanå:
 Igår var Kristian Flak ute ett par timmar på morgonen, 2 fiskar med iland. Det var en riktig blåsdag som på kvällen övergick till störtregn.

Färsk löja ?
Joda, fråga efter en liten dam som heter Lill-Fina i Dalbergå, Hon har redan fiskat upp löja för 75 kr, löjor som hon fick nu under lör/söndag. 3 kr styck tack,    --- eller högstbjudande. Damen har redan lärt sig ett gott affärsinne, ----------pruta är lönlöst.

 

-------------------------------------

 

 


 

 

                                            30 april  ----

Jag vill också ha ett hattlyft !  Det var Gädd-Jens som var lite sjuk på att bara Laffen fick ett
hattlyft,
Han drog fram telefonen och Whips, --- efter 30 sek så låg en 1000-lapp på lax-kontot,

....... här kommer hatten------------------en stor........

-------( bet 1 1/2 gång)

 

 

-----------------------------------------------------------

Många ute och många körde tomt.
Gaertner och Blåman fick 1 var, båda 4-5 kg. Laffen fick 2 styck.

-----------------------------------------------------------

2sk i dag. 6.6kg og 4.3kg.
mvh laffen og gjeddejens

Gädd-Jens i bild

Liten oppdatering fra Bornholm.

 

Rendalsmaffian:Team Sushi laks på 112cm og 12KG lørda,i dag søndag 2 lakser på Team Hillbilly,100 cm og 77cm.9,5kg og 4.9 kg

 

Kent. 

 

Ett napp idag :o

Kringler

Sendt fra langtbortistan,,,,,

------------------------------------------

 


 

 

Vidars fiske

 

                                                29 april  ----

Ingen stor dag trots att det var många båtar ute från Dalbergså. Tomt på alla förutom Gaertner som hade 1 och Dan som hade 2 matfiskar med iland, båda 64 cm.

Obs) Blåman sjösatte igår. Hipp hipp.

---------------


 

 


                                                        28 april  ----

En gk Øring idag

Kringler

Laffen körde tomt. Bara de två ute igår.
Idag får de sällskap av 5 andra båtar

 

 

 


 

                                                               27 april  ---

Hei Einar !

Team Bosch ved Skipper Dan Adolfsen overførte kr 1000 til Silver laksen i kveld 26 April 2018.

Annkommer Dalbergså Camping i morgen kveld, fikser lørdag og søndag.

Har du dekalene kan jeg få dem av deg i løpet av helgen.

Skitt fiske til alle.

mvh Dan.

----------------------------

Hei Einar !
En lax på 9,3 og en på 4,5 kg. Näre på.
Mvh Arthur Team Flyt.

Det var en byxblöt Laffen som blev kallad ned på bryggan för att kontrollera vågen. Själv hade jag åkt hem då denna fisk kom iland. Det var svinkallt och Flyt kom sent iland.

-----------------------------

 

 


 

 

 

                                                                 26 april  ---

Jag tog en koll i Dalbergså igår, endast 7 båtar låg vid bryggorna. Inga båtar var ute .
Laffen är den första som kommer inför helgen, många andra vill avvakta vädret före de bestämmer sig.

--------------------------

 

 

 


 

Vidars fiske

                                                                    25 april  ---

 

 

From: kjellrej@broadpark.no

Sent: Tuesday, April 24, 2018 3:48 PM

To: kjellrej@broadpark.no

Subject: Premie til Silverlaxen 2018

 

Hei Einar.

Har vært i kontakt med Nordmark Norway A/S som ønsker å sponse premie i Silverlaxen 2018 med en Shimano Tekota 600 lc. En kvalitetssnelle til trolling som undertegnede bruker selv.

Håper at dette kan bidra til at flere betaler Silverlaxen slik at det kommer inn flere penger som kan brukes til utsetting av smolt i Dalbosjøen. Er kjent med at flere premier er på vei og det er hyggelig.

Skal det gode fisket fortsette i sjøen er vi avhengige at alle som fisker bidrar med penger til ny fisk. Personlig har jeg som gyllen regel at alle som fisker fra min båt ikke kommer opp i båten før Silverlaxen er betalt. Dette er en liten symbolsk sum som ikke betyr noe for den enkelte fisker.

Er kjent med at det er gjestefiskere som er på besøk i Dalbergså år etter år uten å bidra med en krone til utsetting av fisk. Småligheten har tydligvs ingen grenser. SKAM DERE.

Håper dette er en oppfordring til alle båteiere som har med seg gjestefiskere i båten. Sørg for å avkreve avgiften til Silverlaxen før fisket starter.

Skitt fiske og måtte den beste fiskeren vinne

Mvh Kjell

 ------------------------------------------------------------

 


 

 

 

                                                                     24 april  ---

Vår nya Sillstrypare tog sovmorgon, packade ock åkte hem igår. Laffen tog hand om hans nya lärling och körde en halvdag, ett napp var allt, även de åkte hem.
När det gäller Laffen så tar det inte lång tid före han åter är i hamnen, då kommer han med nya förtöjningslinor, hans förra försvann medan han var ute och fiskade i förrgår.
Att vi Dalbergså har förtöjningslinorna kvar på bryggan är som ett täcken på att platsen är upptagen och att båten bara är ute och fiskar.
Om nån inte förstår detta, ----  så är det oansett "annan mans egendom".

--------------------------

 


 

                                                                           23 april  ---

I bild Laffens full pott tidigt på dagen.
det samma för Zoltan, utgång Sunnanå.

Egon och Polis-Kjell fick 2 var

> Hej

>

> Tack så mycket för hjälpen med sjösättningen! Vi fick en toppen dag på sjön, 5 godkända blev det och 2 med fena som simmade tillbaka.

 /bruno Team TIARA

 

Etter å ha lagt agnfisker på hylla for over 20 år siden er det på tide å finne frem gammel kunnskap igjen. Fiske med brisling og løje etter laks fungerer utvilsomt meget bra enkelte dager. Da er det bare å krype til korset og starte opp igjen.
6 stenger er rigget med løye og det blir spennende å se om det blir like effektivt som i går.
Aspirant Kjell Steinar er spent på om det napper på hans siste dag i opplæring. Han bærer litt preg av å ha blitt utsatt for Laffen i går kveld og i natt, men han kvikner til når det napper. Rapport kommer.   Polis_Kjell

 


 

  

 

                                                                            22 april  ---

Bra fiske under Kinnekulleträffen !
Det var det i Dalbergså också, i allafall för Gädd-Egon som fick hela 5 styck, detta medan Polis-Kjell körde tomt.
Nu dröjer det inte länge före även Kjell blir sillstrypare.

Även i Simris fiskas det bra. Munken ringer om en lax en bra bit över 19 kg, i samma båt toppade mackern med en 12 kilos.
Martin Gaertner höll sig iland igår  p g a vinden,  en fridag bland alla laxar.

---------------------------

  Resultat Kinnekulleträffen fredag 20/4 2018  
  Yamaha Trolling Cup        
      Antal  Tot. vikt Poäng
Plac. Teamnamn Postadress 20-apr 20-apr 20-apr
           
1 Olssons Fiske Töreboda 6 32,17 441,7
2 Rocco Mariestad 6 25,64 376,4
3 Brynja Boys Karlstad 6 25,12 371,2
4 Blänket Lidköping 5 25,30 353,0
5 Strömstad Strömstad 5 20,54 305,4
6 Anka Axvall 5 16,92 269,2
7 Vestlis Fiske Stora Skedvi 4 18,44 264,4
8 Jägers Mariestad 4 18,10 261,0
9 Lalax Mariestad 4 16,05 240,5
10 Bomsvängen/Kratro Kristinehamn 4 14,99 229,9
11 Unik Säffle 4 14,75 227,5
12 Hoffman Långshyttan 3 16,23 222,3
13 Nylander Lidköping 3 14,03 200,3
14 J-S Lidköping 3 12,98 189,8
15 Mysterigegänget Fjugesta 3 12,45 184,5
16 Årnäs Mariestad 3 12,30 183,0
17 Lappatratt Tidan 3 12,16 181,6
18 Rival Värmskog 3 10,52 165,2
19 Wiljen Töreboda 2 11,73 157,3
20 Timab Skövde 2 10,02 140,2
21 Far å son Skövde 2 8,13 121,3
22 Bertan Tibro 2 8,06 120,6
23 Banjoo Götene 2 8,04 120,4
24 Harry Plotter Lidköping 2 7,43 114,3
25 Mamo Karlsborg 2 7,31 113,1
26 Blomman Hova 2 7,30 113,0
27 Mörten Mariestad 2 6,06 100,6
28 Sahlin Götene 1 6,52 85,2
29 Stänkarn Ed 1 5,71 77,1
30 Kamstad Lidköping 1 4,87 68,7
31 Snyggve Finnerödja 1 4,51 65,1
32 Galten Säffle 1 4,27 62,7
33 Manco Götene 1 3,96 59,6
34 Big Bang Töreboda 1 3,90 59,0
35 Kroken Årjäng 1 3,79 57,9
36 Aqva Torsö 1 3,78 57,8
37 Krantz Skövde 1 3,68 56,8
38 Finkel Storfors 1 3,58 55,8
39 Sellere Fishing Årjäng 1 3,43 54,3
40 Dilén Kil 1 3,43 54,3
41 Jakt AB Kristinehamn 1 3,40 54,0
42 Kleva Götene 1 3,18 51,8
43 Troll Mariestad 1 3,17 51,7
44 Bore Vinninga 1 3,08 50,8
45 Condor Vällingby 1 2,64 46,4
46 Knäckehäxan Lidköping 1 2,09 40,9
           
  Antal fisk 20 April: 111      
  Antal Kg 20 April: 465,76      
  Medelvikt i kg 4,196      
           
 

Hej!

Största fisk Team Nylander Lax 7.790 gr 80 cm

/Steénson

 

       
  Resultat Kinnekulleträffen fredag 20/4 2018
    SM Trolling      
        Antal  Tot. vikt Poäng
Plac. Plac. Teamnamn Postadress 20-apr 20-apr 20-apr
           
1 1 Olssons Fiske Töreboda 6 32,17 441,7
2 2 Rocco Mariestad 6 25,64 376,4
3 3 Brynja Boys Karlstad 6 25,12 371,2
4 4 Anka Axvall 5 16,92 269,2
5 5 Vestlis Fiske Stora Skedvi 4 18,44 264,4
6 6 Lalax Mariestad 4 16,05 240,5
7 7 Bomsvängen/Kratro Kristinehamn 4 14,99 229,9
8 8 Unik Säffle 4 14,75 227,5
9 9 Nylander Lidköping 3 14,03 200,3
10 10 Mysterigegänget Fjugesta 3 12,45 184,5
11 11 Timab Skövde 2 10,02 140,2
12 12 Bertan Tibro 2 8,06 120,6
13 13 Harry Plotter Lidköping 2 7,43 114,3
14 14 Mamo Karlsborg 2 7,31 113,1
15 15 Blomman Hova 2 7,30 113,0
16 16 Mörten Mariestad 2 6,06 100,6
17 17 Sahlin Götene 1 6,52 85,2
18 18 Stänkarn Ed 1 5,71 77,1
19 19 Galten Säffle 1 4,27 62,7
20 20 Big Bang Töreboda 1 3,90 59,0
21 21 Kroken Årjäng 1 3,79 57,9
22 22 Krantz Skövde 1 3,68 56,8
23 23 Sellere Fishing Årjäng 1 3,43 54,3
24 24 Dilén Kil 1 3,43 54,3
25 25 Kleva Götene 1 3,18 51,8
26 26 Troll Mariestad 1 3,17 51,7
27 27 Bore Vinninga 1 3,08 50,8
28 28 Knäckehäxan Lidköping 1 2,09 40,9
             

 

 

 

 


 

Vidars fiske

 

                                         21 april  ---

Inte ett napp på hela dagen !
3 båtar ute , Polis-Kjell, Nertsrand och Övereng, alla körde tomt. Sådant är fisket, det går upp och ned, och det är så det skall vara.
Bruno från Skärhamn och Gädd-Egon kom igår kväll.


I kväll kommer Laffen, ...... och då ????????????????

------------------

 

 


 

 


                                                 20 april  ---

Lilja med Lax 6.3 kg 

Mikael Olsson...Lax 5.5 kg och 4 kg och en fin Öring tappad vid håven. 

Häls // Blåman / Lilja

 

Polis-Kjell var också ute och kom iland med en 5-kilos, drillad av hans nya lärling Kjell Liane från Seljord, Lärlingen har redan fått sig personbästa på både Lax, öring och gädda.

-------------------------

 

 


 

                                                          19 april  ---

 

1000 kr inbetalt!

Lev väl // Blåman 

1000-lappen betyder att Blåman fortsatt har en tro på Vänern.

Morn unge mann

1 godkjent på trollingaspirant Kjell Steinar Liane fra Seljord på en kort dag grunnet vind. Laks 70 cm og ca 4 kg.

I morgen er det en ny dag.

 

Kjell

 

Först Matti med den första fisken och sedan Rene` medde övriga de fick igår.
Alla tog mellan 15 och 16:oo

---------------

 


 

 

 

                                                            18 april  ---
                                     

Laffen i motvind !

Tom pott i dag .ikke et napp.
mvh Laffen og onkel`.

.........................................................................

Ny 1000-lapp !

Vi kommer imorgen. 1000 kr insatt på Silverlaksen.
Matti& Reene

-------------------------------------------------------------------------

Simris:
Gaertner är redan i Simris och inatt drar Munken dit.
Blåman skall dit han också, antaglig i början på nästa vecka, Då hinner han först med en liten Vänertripp med Lilja-båtan för att klå Laffen/Lost.

--------------------------------------------------------------------------


 

Vidars fiske

   

                                        17 april  ---

5.1kg og 9.1kg i dag.    morro🎣😉
mvh Onkel og Laffen

Laffen ger sig inte, åter en bamsing, här är det inte snack om att dela med sig.
"Dela" är nåt man gör på Fasebook,
----- inte på sjön.

-----

Det gick dåligt för de andra som var ute.

-----------------------

 


 

 

 

                                             16 april  ---

Först iland igår var Laffen och Ronny med en 3 kilos i balja. Laffen åkte hem och byter ut Ronny med "Onkel". Ett par timmars sömn får räcka  för att vara på plats i tid för att komma först ut idag.
Fjörhanan och Snippen fick sällskap av Flyt under eftermiddagen. Fjörhanan hade då en 5 kilos i båten.

----------------

2 godkjente laks idag.
Mvh Fjørhanen.

-------------------

 


 

                                                    15 april  ---

 

Silverlaxen, ----ny ledare !

E`n fisk blev det på Laffenbåten, en bamsing på 9,4 kg tagen av Laffens nya macker, Ronny pönk.

Det vill till att ha gullhår i häcken.

Snippen fick en på 5 kg och Fjörhanen körde tomt.

-------

Finnarna har åkt hem, totalt tog de 8 fiskar.

 

 

 


 

 

 

                                                     14 april  ---

 

Varning -----

Skumma typer på väg mot Bornholm

.Rendals båtene blir klargjort og decal-trimmet til Trolling Master Bornholm

.......................

Fjörhanen, Laffen och minst 1 båt från Skien kommer i helgen till Dalbergså. Sedan kommer Polis-Kjell tillbaka, följd av Steinar och Kjell-Are på onsdag

-------------------

 

 

 


 

Vidars fiske

 

                                                            13 april  ---

Da er all is i utløpet og på sjøen borte. Blåser fremdeles kuling fra nordøst. Reiser hjem i morgen. Kommer tilbake om noen dager

Lev vel

Kjell og Tove

 

 

 

 

 

 


 

 


                                                                        12 april  ---

     

Bildet tatt onsdag kl 1600. Isen har minket betraktelig siden i går, men med nordøst vind tar det nok et par dager før det lar seg gjøre å passere med båt. 

Det er nok å innse at denne turen blir en ren campingferie.

Lev vel

Tove og Kjell

 

----------------------

Hej Einar hoppas allt bra med dig. Jag satte in den 2:a 500-ingen nyss för 2018 den första fick du i januari. Det kan hända att jag lägger min Flipper 575 i Dalbergså några veckor i april hör av mig i så fall. Mvh, Zoltan 

-----------------------

 

 

 


 

 

                                                                     11 april  ---

I stället för fiske i hård vind.
Här sitter jag ihop med Polis-Kjell och Tove i solväggen på Kjells husvagn. Fotograf är Kjell Liane, en gäst som knappast kommer sig ut på sin premiärtur eftersom det skall vara blåsigt hela veckan.
Mycket drivis utanför Dalbergså.

Före Dalbergså var jag och hälsade på hos Gaertnerfamiljen, Han servar båda sina båtar och drar efter det ned till Simris ett par veckor.

Våra 2 finska båtar var ute både lördag och söndag, 3+2 fiskar blev det, tagna på mycket små vobblers.

 

 


 

  

 

 

En nöjd Laffen åkte hem igår med över 20 kg fisk i bagaget. Kringler och Hillbilly drog också.

Martin Gaerrtner kom sent på söndag och tog gårdagen till att serva båten. Jag tror att även  Polis-Kjell är på plats.
Inga rapporter från våra 2 finska båtar, språkproblem, men varför inte skicka en rapport på finska ?

------------------------

 

 

 


 

Vidars fiske

 

                                                                           9  april  ---

Fin dag på sjøn. 4 og 5 kg lakser.
Mvh laffen m/fam

Kringler fisk en 5 kilos på förmiddagen, vet ej hur det slutade.

 


2 napp på Rendalsmaffian i dag. Ble lei av å plukke gress og siv av wobblerne i 1 tida,så tok opp båten og reiste hjem... Bornholm om 3 uker,så derfor ble båten med hjem en tur..Dukker opp igjen i Mai. 

Hillbilly

----------------------------

En Øring på 5 kg idag :)

Kringler

 

 


 

 

                                   8 april  ---Två fiskar på Laffen igår, en på 5,5 och en matfisk, dagen var räddad, Laffen i 7;de himmel och det säjer inte lite.
Dagen startade dåligt, ingen av de 3 båtarna som var ute kände av fisk. Då Laffen på hemväg och 0,8 grader i vattnet (på hans mätare) plötsligt fick 1,5 grader.  2 fiskar på kort tid.
Kringler fick 1 förliten och Hillbilly en tappad, linbrott.

Det är fortfarande mycket is ute i sjön, speciellt norr om Mittledarn. Skulle vinden vända är det risk för att gattet i Dalbergså blir tilltäppt.

Två finska team kom igår till Dalbergså, den ena tog en provtur ut igår kväll, vet ej hur det gick med fisket.
Om en av dessa finnar heter S Pylvanainen, så har han dekaler att hämta i Laffenbåten.

---------------------

 

 


 

                                          7 april  ---
 

Trolling-galenskap:
Kringler kom sig ut på morgonen, trots 10-15 sek/m. Han körde bara med djupriggarna.
Själv sitter jag och väntar på Laffenfamiljen som dyker upp här på "Ny-fiket" vid 3-tiden. Han hinner att klargöra båten före morgondagen.

-------------

Hei einar
Lurte på om du kan vise denne på siden,regner med det er noen trollingfiskere innom. 
Sök båt-uppgifter på; 
finn .no 117129343.

Mvh jon fjeldseth             Tel. 97054411.

----------------------

Var mye drivis idag,fiska bare med riggene,ikke ett napp.Prøver igjen imorra :)

 Kringler.

Det skall bli hård vind idag också, men idag får Kringler sällskap av Laffen och Hillbilly.
 Kringler varnar för drivis som hela tiden lossar från land, isflak som är svåra att se när sjön går vit. Håll därför trollingfart hela tiden och utan planerbord.

Själv körde jag under sådana förhållande alltid med bara 6 spö, ------ 4 på riggen och 2 långa släpspö.

-----------------------

 


 

 

                                                    6 april  ---

 

Good by !
Långt ute i horisonten ser vi isen som västanvinden tog med sig.
Det lilla som ligger kvar tar Kringler hand om i loppet av dagen, då i kraftig medvind ut gattet.

Även Ysa var på plats i Kringlervagnen igår, han var kratigt angripen av trollingklåda och full av goda nyheter. Jag återkommer.

Nytt medlem också i Kringler vagnen:
Team Lost.

 

-----------

 

 


 

Vidars fiske

 

                                                    5 april  ---

 

Så såg det ut i Dalbergså igår.
Väst vind nu vill tömma gattet för is.

Många är på väg till hamnen i helgen:
Polis-Kjell, Kringler, Flyt, Laffen, Munken, Gaertner och Rendals-maffian..

------

Skydtbåten är kollad.

------------

Hej

Allt verkar ok på din sida av Vänern förutom att ni får dras med isen utanför ån. För egen del går jag med vänster arm fastspänd på magen ett tag till. Jag var ändå med ut på Hjälmaren i påsk -  bekvämt att bli skjutsad på 4-hjulingen och få hålen borrade nu när isen är ca 40 cm. Fisket var ingen höjdare, jag fick en mört och Henkan en abborre. :-(( Resultatet var samma för andra vi talade med. Bara hoppas fisket blir bättre när man väl kommer ut på Vänern senare i vår.  

/Micke

-------------

 


 

 

                                                          4 april  ---

 


En stor tack till alla som har sent mig Grattisar på dagen,

--------

     All is ser ut att ha samlats i Dalbosjön

 

 


 

 

                                    3 april  ---

Sök på Färjelanda-Robbans fasebook där han visar en viss Einar som sjösätter som den första i en isfri Dalbergså.
Allt stämmer frånsett att fotot är 4 år gammalt.
Robban lyckades med denna april-bluff den 1 april.

----------------

 

 


 

 

  

                                      2 april  ---

Isfritt i Dalbergså !
Det är bara att sjösätta, bryggorna är också isfria, men du kommer inte ut eftersom all is från andra sidan har packat sig i utloppet. Det vill ta sin tid före den försvinner.

-----------

Urmakarn !
Nån som kommer ihåg ? Både Gullsmeden och Urmakarn var flitiga gäster här i Dalbergså/Sunnanå tidigare.
Urmakarn dök upp här igår, en nyinköpt liten trollingbåt skall riggas färdig för sjösättning i Dalbergså om ett par veckor.

---------------

 

 


 

  

Vidars fiske

 

                                         31 mars ---

 

Noe ordentlig bilde av hele båten får jeg ikke tatt før den kommer ut av verkstedet. Men sender litt puslespillbiter. Skal få skikkelig bilde når den settes på vannet. Om jomfruturen blir på Bornholm eller Mjøsa er foreløbig uvisst, men det heller mer mot Bornholm både pga tid og ikke minst is
 

mvh 

Steinar Moen

 

 

 

 


 

 


                                                        30 mars ---
 

Steinar Moen kom igår på nytt besök till Mellerud, denna gång med Einar Finnstuen i bilen eftersom Kjell Are låg sjuk  hemma efter sitt besök i Simris, ------- man kan bli sjuk av "för mycket laxdrilling".
Steinar och Einar drog vidare till Greåker  för inspektion av nya alum-båten som nu är mer än halvfärdig, dags nu för Steinar att skicka ett foto av "halv-mille-båten".

------

Munken, han  är idag ute på resa söderut för att välja ut en ny baby i form av en gråhund, en sådan som man använder för älgjakt. Mera jakt och mindre fiske , --- bara att gissa.

-------------------

 

 


 

                                                                   27 mars ---

 

God påske

 Vært å fiska 5 dager i simrishamn sammen med Maniac Vi fikk 14 laks Og Mista like mange,største 10,5 kg
Kringler

-------------

(Krinler är vrång idag. Det kvittar hur många gånger jag vänder fotot så kommer huvudet ned.)

------------------------

Så ser det ut i Dalbergså,  det ligger också is utanför gattet ca 60 m ut. Den vill nog försvinna vid första vindändring.
Flyt tog fotot från rampen.

 

.........................

 

                                                                     27 mars ---
 

Fullt frisk, ---- d v s datorn, --- själv har jag varit frisk hela tiden !
Nu blir det bara för mig  att leta upp allt som har hänt under tiden allt har legat nere. En hög med mail , fakturer och div.

En lärdom fick jag, ---  köp ny dator, --- det sparar en massa tid och andra problem.

-------------

God dag unge mann. 

Isen ligger tykk i Dalbergså så nå går turen til Simris. Egon og jeg reiser i dag og ankommer residenset til Taxidriver utpå natta. Blir til over påske. 

Planen er å sjøsette 9 april i Dalbergså. Håper vinteren har gitt seg til den tid.

Kjør hårt og lev vel.

Kjell         ( Obs att detta är en gammal mail.)

------------------

 


 

 

Vidars fiske

 

                    19 mars ---
 

Hei! 

Hvordan er det med snø i Mellerud? I mangel på isfiske-utstyr, så henter vi båtene i Dalbergså, og reiser til Simris i påsken... Kommer tilbake når isen er borte!

Hillbilly 

Vi har 10-20cm med snö, isen är minst 10cm.
Einar

 

 


 

 


                             11 mars ---
 

Dalbergså !
Tog en koll på Skydt-båten i går, en båt som ligger mycket bra i tjock fin is. Här händer inget före isen går och det vill nog ta sin tid.
Skottade all snö ur båten men kom inte ned till batteriboxen på grunn av fastfrusen lucka. Även självläns- hålen var fulla av is, jag hoppas 4kg salt hjälper före tövädret kommer.

Tog också en koll på 2 husvagnar och 2 Rendalbåtar, inga problem.

---------------

 


 

 

                                    9 mars ---

Ny tusenlapp !
Are och Steinar ses här i snöyran utanför Thai restauranten.
Snacka om trollingklåda.
.
Det är andra gången på kort tid de är inom Beason-butiken och laddar upp med drag inför nästa Simris-resa

 

 

 


 

 

                                       7 mars ---


Släktforskning !

Ingen trolling att rapportera, men jag har varit fullt sysselsatt ändå, ------  med släktforskning. Jobbigt värre.
Min svenska farfar är ifrån Krokstad , några kilometer norr om Hedekas. Detta fick jag reda på for en månad sedan, även att han hade 3 bröder och en syster som jag har kastat bort mycket tid på att leta  upp.
Kyrkböcker är svårlästa , men nu har jag lärt mig mycket om olika förkortningar och att ett omvänd snedsträck betyder "utvandrad".
På min farfar stod det Norge, men på de övriga syskon bare nåt som kunde likna på Horten, nästan oläsbart. Detta tog jag som ett gårdsnamn eller ett småställe som jag inte känner till.
Nu vet jag att det gäller Horten i Norge, 3-4 mil från min uppväxt. En av mina farfar-bröder hittade jag direkt, nu är det bara att leta vidare.

---------------

 

 


 

Vidars fiske

 

                        29 feb ---


En trogen Vänertrollare har gått bort:

Arne «Prince Mild « Skarpodde døde dessverre natt til 27 feb . Trist og han vil bli savnet . Kondolerer til familie og Trollingmiljøet . Sender med et bilde ifra 2013 når vi hilste på deg , og fikk med oss noen Silverlax Lappia hjem til Norge ... Vi prates snart Einar . Begravelsen er i Nes kirke ,
27 februar og klokkeslett på begravelsen er 10.30 .

Are

 

 

 

 


 

                

                          28 feb ---

Tunhovd.

Vi fant Røya, men det er kaldt , ca -20 idag og vind .
Prøver igjen imorra, hvis vi har tina opp :) Erling/Kringler

 

--------------------

Ny i 1000-klubben!

Seppo Pylvanainen


 

                         26 feb ---

Hei Einar.
Det tar nok en stund før det blir sjøsetting i Dalbergså. 10 cm tykk is ved rampen. Åpent utenfor brygga mi. Ha det gøtt.
 Mvh Arthur Team Flyt 

 Next