Utdrag av:    Fiskeregler för Vänern    

En teckning av Jonas Darnell Detta gäller för trolling i Vänern, kortfattad:     Skitt Fiske!                                     
-Max 10 spö/drag per. båt.                                                
-Max 3 fiskar per. man och dag, gäller lax och öring.
-Minimått på lax och öring är 60 cm.
-All lax och öring skall vara med klippt fettfena.
-Fritt fiske under hela året.(min 300m från land/stora öar, gäller trolling)
- har fisken Sötvattenlaboratoriets märke i ryggfenan skall detta inskickas till laboratoriet. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minimått:        Lax och öring = 60 cm.         Gös = 45 cm.         Ål = 55 cm.
( Kom ihåg: Inga ursäkter, ovan minimått SKALL respekteras, vis att du är en äkta trollare/sportfiskare)

För trolling

Max:                 10 spö per båt.
Max:                 3 fisk per man och dygn. (Gäller för lax och öring).
- all lax och öring skall ha klippt fettfena.

- du får ej ta iland styckad fisk ( kan ej mätas vid eventuell fiskekontroll ).
- har fisken Sötvattenslaboratoriets märke i ryggen skall märket inskickas till labbet.

- min. 300 m från land eller från öar större än 100m.

( helst skall du ta med dig "Fiskeregler för Vänern" i båten. fås på närmaste turistkontor.) eller läs:

http://www.o.lst.se/o/amnen/Fiske/Fisketillsyn/rapportering/
Fisknät
Fisknät i Vänern är merkta med 2 flaggor i väst och 1 flagga i ostlig riktning.
Har flaggorna en boll överst så är det flytnät. Ej överseglingsbara.

 


 

Vis hänsyn:
Ute på sjön har vi båda yrkesfiskare och stora båtar i fraktfart. Här skall du visa gott sjömanskap och veja i god tid, allt klart och tydligt. Tänk på att vi trollare har det här som hobby, dom har sitt yrke.
Även vi trollare emellan, vis lite fiskekultur ock etik, det skapar en bättre stämning på sjön om alla hjälper till.